nl

Over the CPR network

Hulpdiensten kunnen niet altijd binnen de cruciale 6 minuten bij een slachtoffer van een hartstilstand zijn. Burgerhulpverleners in de nabije omgeving zijn van cruciaal belang bij het redden van levens. Stan the CPR network organiseert alarmering en reanimatie

Lees meer

Zakelijk

Grotere overlevingskans voor burgers

Stan the CPR network biedt burgers maximale overlevingskans met minimale schade bij een hartstilstand. Wil jouw gemeente of ambulance-meldkamer ook maximale veiligheid bieden op leven, gezondheid en kwaliteit van leven?

Stan the CPR network is een systeem voor burgerhulpverlening waarbij relevante gegevens door de Meldkamer Ambulancezorg worden doorgezet naar alarmering via SMS en app voor de meeste smartphones. Binnen het netwerk en de veiligheidsregio werkt Stan nauw samen met participerende gemeenten, regionale ambulance voorzieningen en burgerhulpverleners.

Burgerhulpverleners redden levens bij hartstilstand

Inzet van burgerhulpverleners is cruciaal bij het redden van slachtoffers van een hartstilstand. Stan the CPR network zet zich in voor optimalisatie van burgerhulpverlening. Dat doen wij door het samenstellen en beschikbaar maken van databases met openbare AED’s en burgerhulpverleners. Gemeenten en ambulance-meldkamers gebruiken deze om aantallen dodelijke slachtoffers van hartstilstanden terug te dringen.

Mensen helpen mensen

Mensen helpen mensen. Dat is het idee achter Stan the CPR network. Hoe sneller de reanimatie, hoe minder kans op overlijden of blijvende schade bij een hartstilstand. Professionele hulpverleners kunnen niet altijd overal binnen een paar minuten zijn. Daarom doen wij een beroep op mensen en bedrijven om zichzelf en hun AED beschikbaar te stellen voor situaties waarin een medemens in doodsnood verkeert.

Drie modules

Gemeenten, meldkamers en bedrijven die willen deelnemen aan Stan the CPR network hebben keuze uit drie modules:

  1. gratis registratie in AED database
    Registreer en beheer jouw AED voor algemeen gebruik in de Stan AED database. AED-eigenaren voeren de locatie, beschikbare tijden, beheerder en onderhoudsstatus zodat meldkamers altijd een compleet en actueel AED-overzicht beschikbaar hebben.
  2. the CPR network basic
    Koppeling van de AED-database aan een database met burgerhulpverleners. Plus abonnement op het Stan alarmsysteem voor reanimatie per app en sms met koppeling aan Pro QA triage voor centralisten. Optioneel toe te voegen zijn nazorg voor burgerhulpverleners en lokale projectondersteuning.
  3. the CPR network uitgebreid
    The CPR network basic met als uitbreiding een zeer uitvoerige en gedetailleerde analysetool waarmee overheden en medische instellingen inzicht krijgen in zowel ontwikkelingen en individuele incidenten. Plus realtime monitoring van inzet van burgerhulpverleners