nl
Lees meer

Geef burgers meer kans op overleven bij een hartstilstand

Bij een hartstilstand is reanimatie binnen zes minuten van levensbelang. Ambulances kunnen helaas niet altijd op tijd ter plaatse zijn. Wil je er toch met elkaar voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een hartstilstand overleven, dan is burgerhulpverlening van levensbelang. Stan the CPR network faciliteert dit.

Het belang van snelle reanimatie

Ongeveer één op de duizend mensen krijgt elk jaar een harstilstand. In veel gevallen kan het slachtoffer dit overleven als hij of zij snel gereanimeerd wordt. Reanimatie binnen zes minuten is dan van levensbelang. En hoe sneller de reanimatie begint, hoe geringer de kans op sterven of blijvende schade.

Voor ambulancezorg

De wettelijke aanrijtijd voor ambulances is langer dan de cruciale zes minuten bij een hartstilstand. Daarom is snelle hulpverlening door gekwalificeerde burgerhulpverleners een zeer welkome aanvulling op professionele ambulancezorg. Via de alarmering van Stan the CPR network kunnen Meldkamers Ambulancezorg burgerhulpverleners inschakelen voor eerste reanimatie, handmatig of met AED. Zo komt de ambulance minder vaak te laat en overleven meer mensen in de veiligheidsregio een hartstilstand.

Voor gemeenten

Overheden hebben een zorgplicht naar hun burgers. Als gemeente kun je hieraan invulling geven door deel te nemen aan Stan the CPR network. Samen met deelnemende gemeenten werken wij aan een sterk netwerk van burgerhulpverleners die hier wonen of werken. Dit zijn allemaal mensen die zijn getraind om te reanimeren en defibrilleren. Via Stan alarmering worden zij per app of sms opgeroepen om hulp te bieden als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

Nota lokaal gezondheidsbeleid

Aansluiting bij Stan the CPR network bevordert een gezond leefklimaat. Als zodanig is het een zeer bruikbaar instrument voor de nota lokaal gezondheidsbeleid die elke gemeente eens per vier jaar opstelt. Gemeenten geven hiermee vorm aan het bevorderen van de gezondheid en een gezond leefklimaat.

Is Stan the CPR network ook iets voor jouw gemeente of RAV?