nl
Lees meer

Burgemeester Bert Berghoef van Aalten: ‘Noaberschap is natuurlijk maatschappelijk draagvlak voor burgerhulpverlening’

20 January 2017

Authentiek ‘noaberschap’ is in vele plattelandsgebieden de gewoonste zaak van de wereld. Inwoners van kleinere gemeenschappen staan voor elkaar klaar, zeker in tijden van nood. Deze meest authentieke vorm van ‘maatschappelijk draagvlak’ is in de Achterhoekse gemeente Aalten een belangrijke pijler onder burgerhulpverlening, weet burgemeester Bert Berghoef.

Noaberschap

Jaren geleden, toen de AED in Nederland nog in de kinderschoenen stond, gingen in onze gemeente al stemmen op voor burgerhulpverlening. Iedereen in onze gemeente weet wie zijn buren zijn. En iedereen wil hulp bieden als in de omgeving een mens in nood is. Dat is ‘noaberschap’. Op het gemeentehuis gingen de handen – zoals in de politiek te doen gebruikelijk – niet gelijk spontaan en collectief op elkaar. Daarvoor was wel een besluitvormingsproces nodig.

Maatschappelijk draagvlak

De inwoners van De Heurne – een dorpje nabij Dinxperlo – wilden de politiek-bestuurlijke procedure niet afwachten en gingen zelf vol enthousiasme aan de slag. En dat bleek nou precies wat we in onze gemeente nodig hadden. De Heurne ontpopte zich als een pilotproject. Het spontane maatschappelijk draagvlak in dat dorp leidde tot breed politiek-bestuurlijk draagvlak voor burgerhulpverlening.

6-minutengrens

In 2011 volgde er een informatiebijeenkomst met steun vanuit de gemeente. Oprichting van een werkgroep volgde, met vertegenwoordigingen uit de buurtschaps- en dorpsverenigingen in de gemeente. Want hoewel first-response van de vrijwillige brandweerkorpsen in de regio uitstekend is, bleek aanvullende burgerhulpverlening zeer welkom. Professionele hulpdiensten hebben in plattelandsgebieden nou eenmaal niet de mogelijkheid om overal binnen de 6-minutengrens te zijn, hoe graag zij dat ook willen. De inzet van burgerhulpverleners is daarom zeer waardevol.

Burgerhulpverleners

Burgerhulpverlening is wat ons betreft blijvend. Dat betekent dat het onderhoud nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van opleidingen. En je moet ervoor zorgen dat je voldoende burgerhulpverleners houdt. De grootste bedreiging in onze gemeente is daarbij vergrijzing. En nazorg is van groot belang. Want het moet zo zijn dat burgerhulpverleners na een niet-geslaagde reanimatie de volgende keer wel weer even gedreven naar een noodsituatie gaan om hulp te verlenen.

Betrek burgers

Vanuit de eigen ervaring heb ik wel wat tips voor andere gemeenten. Betrek zo veel mogelijk je inwoners bij plannen. Want zonder maatschappelijk draagvlak wordt het echt moeilijk. Laat het organisch ontstaan door impulsen in de samenleving neer te leggen. Collega-gemeenten die actief aan de slag willen met burgerhulpverlening, mogen altijd aankloppen bijhet gemeentehuis in Aalten. Want je kunt heel veel leren van elkaar. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden.