nl
Lees meer

AED Declaratieformulier

Per 1 januari 2018 heeft de minister van VWS budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van een AED (Automatische Externe Defibrillator) na een reanimatie te vergoeden. Hierdoor krijg je als AED-beheerder de kosten die gemaakt zijn bij inzet van jouw AED vergoed. Momenteel regelen wij dit voor de AED-inzet voor de RAV’s (Regionale AmbulanceVoorziening) van Noord- en Oost-Gelderland en Zeeland.

Via onderstaand formulier kun je digitaal een declaratie indienen (let op: enkel volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen). Heb je vragen over de declaratie van een AED? Neem gerust contact op met Stan Support.

Fill out my online form.